چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE

//چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE

چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE

روند استقرار سیستم ایمنی بهداشت و محیط زیست در محیط کار باتوجه به خطرات و ریسک فاکتور هایی که دارند اهمیت زیادی برای کارکنان و صاحبان سرمایه دارد تا اینکه بتوانند در دراز مدت به حفظ و نگهداری از سرمایه های مادی و معنوی بپردانزند اما تحقق این مهم نیازمند زیر ساخت های مختلف فرهنگی و اجرایی می باشد،عدم درک ایمنی و بهداشت کار از سوی کارکنان و کارفرمایان همچنین نداشتن اهداف و استراتژی های کاربردی و قابل اجرا کوتاه و بلند مدت در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار و از جهاتی دیگر کمبود آموزش های مستمر و یانبود مستندات معتبر آزمایشگاهی و نگاه سطحی به مقوله سلامت کارکنان از چالش های جدی استقرار سیستم مدیریت HSE می باشد.  

1- عدم هدف گذاری استراتژیک

در صورت نداشتن برنامه ریزی استراتژیک، جامع و بلند مدت هدف های تعیین شده در راستای بهبود مستمر به صورت سیستماتیک تعیین نمی شوند و کمتر دارای مکانیسم های بازخورد مناسب برای دریافت نتایج صحیح و اصلاح برنامه می باشند. مدیران ارشد و میانی برای هدف گذاری در این زمینه ممکن است اهداف SMART.(اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه و زمان پذیر). لازم را دریافت نکنند و به

دنبال آن با ابزارهای برنامه ریزی و کنترلی آن نیز آشنا نشوند.منابع برای تحقق اهداف به صورت سلیقه ای تخصیص یابد ویا برخی اوقات باعث عدم تحقق ان شوند.(3)

2- تعهد و ضمانت اجرایی

 با وجود اینکه بر ضرورت ایمنی و بهداشت کار تاکید می شود و حتی  در برخی از موارد با وجود قوانین و الزامات HSE مدون و بدیهی این مقررات اجرا نمی شوند ایتدایی ترین آن  عدم استفاده پرسنل  و دانشجویان از حداقل وسائل ایمنی(از جمله عینک ایمنی، روپوش، و…) که این امر نیازمند تعهد و ضمانت اجرایی می باشد.و سلسله مراتب ان از سوی مدیریت ارشد و اساتید بایستی جدی گرفته شود.(1)

3-درک و شناخت

عدم درک و شناخت کم از سیستم مدیریت HSE به عنوان یک حوزه نوپا انسان و اقتصاد محور توسط مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی هر سازمان می تواند سرآغاز یک چرخه معیوب باشد.خصوصا اگر این درک از سوی مدیران ارشد و تصمیم گیرنده برای زیر سیستم ها به خوبی صورت نگیرد می تواند منجر به نتایجی متفاوت از برنامه ریزی های صورت گرفته داشته باشد.

4- ساختار سازمانی و مسئولیت ها

مدیریت موفق موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، یک مسئولیت صف بوده که نیازمند مشارکت فعال کلیه سطوح مدیریتی و سرپرستی می باشد و باید در نمودار سازمانی منعکس شده و منابع لازم به آن اختصاص یابد، سازمان باید نقش ها، مسئولیت ها، اختیارات و ارتباطات لازم برای اجرای نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

| 2019-10-19T11:56:10+00:00 اکتبر 19th, 2019|مقالات|0 نظر

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید