فرهنگ HSE در محیط کار

//فرهنگ HSE در محیط کار

فرهنگ HSE در محیط کار

فرهنگ عبارت است از مجموعه بینش، دانش و کردار، که این سه خصوصیات از عناصر همیشگی و  لاینفک یک فرهنگ می باشد و فرهنگ  زمانی مفید و ماندگار است که این سه خصلت را  همیشه در کنار هم داشته باشد، یعنی ابتدا یک موضوع  در ذهن ما شکل می گیرد و جهت نیل به اهداف موضوع ، ما نیازمند به دانش های مرتبط با آن موضوع شده و سپس به دنبال فراگیری آن دانش می رویم و نهایتا”آموخته ها را در عمل به کار می بریم . فرهنگ HSEیک سازمان،محصول ارزش های فردی و گروهی،نگرش ها،صلاحیت ها و الگوهای رفتاری است که برنامه های HSEرا تعیین می کنند.سازمان هایی که دارای فرهنگ HSE مثبتی هستند با مشخصه ارتباط بر اساس اعتماد متقابل، برداشت های مشترک از اهمیت HSEو اطمینان از کارآمدی اقدامات پیشگیرانه، شناخته می شوند.

استقرار نظام HSE در محیط کار نیازمند زیر ساخت های متعدی است که یکی از ار کان  ضروری آن نردبان رشد فرهنگ ایمنی در محیط کار است، مقوله ای اساسی که در صورت عدم توجه به آن می تواند سرمایه گذاری های صورت گرفته در محیط کار را به هزینه های اضافی و بی فایده تبدیل نماید. فرهنگ HSE یک سازمان، محصول ارزش های فردی و گروهی، نگرش ها، صلاحیت ها و الگوهای رفتاری است که برنامه های HSE را تعیین می کنند.سازمان هایی که دارای فرهنگ HSE مثبتی هستند با مشخصه ارتباط بر اساس اعتماد متقابل، برداشت های مشترک از اهمیت HSE واطمینان از کارآمدی اقدامات پیشگیرانه، شناخته می شوند.جهت ارزیابی، شناخت و درک وضعیت فرهنگ HSE در سازمان با توجه به نقشه راه و اینکه مشخص گردد سازمان در  کجا و چه مرحله ای از رشد فرهنگ قرار گرفته، در پنج پله(مرحله) قرار دارند که شامل سازمان های با فرهنگ HSE بیمارگونه که به درستی ایمنی را درک نکرده اند،سازمانهای واکنشی که فقط زمانی حادثه ای اتقاق می افتد واکنش نشان می دهند، سازمانهای حسابگر که در این سطح سیستم مدیریت HSE تشکیل شده است و تکیه بر آمار ها و ارقام است،سازمانهای با فرهنگ پیشگیرانه که در آنها تلاش می شود حوادث احتمالی آینده پیش بینی شود، و در نهایت سازمانهای با فرهنگ HSE خلاقانه است که دارای استاندارد های بالا هستند و فراتر از قوانین ایمنی موجود اقدام می نمایند.

| 2019-10-19T11:35:28+00:00 اکتبر 19th, 2019|مقالات|1 دیدگاه

درباره نویسنده:

یک نظ

  1. مدیریت سایت 10/19/2019 از 12:44 ب.ظ پاسخ دادن

    عالی

دیدگاهتان را بنویسید