بازرسی فنی و ایمنی

/بازرسی فنی و ایمنی
بازرسی فنی و ایمنی 2018-03-11T07:30:56+00:00

یکی از کلیدی ترین مباحث در پیشگیری از حوادث انجام بازرسی های فنی و ایمنی از تاسیسات،ماشین الات، سیستم و تجهیزات به طور مستمر و براساس اصول علمی می باشد که باعث کاهش و یا حذف حوادث بزرگ و کوچک می گردد.در این راستا خدمات شرکت ایمن ساحل به شرح زیراست:

-طراحی و ایجاد چک لیست های بازرسی مختص هر صنعت

-انجام بازرسی های مستمر در صنایع مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج با ارائه راهکارهای قابل اجرا

-بازرسی فنی و ایمنی از ماشین الات صنعتی و حمل نقل

-بازرسی ایمنی از سازه های در حال ساخت و ارائه راهکارهای ایمن سازی

-بازرسی های مستمر یا موردی ایمنی (برقی،مکانیکی و…) از کارخانه ها و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ها