مشاوره و استاندارد

/مشاوره و استاندارد
مشاوره و استاندارد 2018-03-11T08:13:58+00:00

یکی ازبزرگترین دغدغه هرمجموعه متقاضی سیستمهای مدیریتی ( جهت گرفتن گواهی نامه ایزو ISO یا HSE یا IMS  و……. ) ازجمله سیستم مدیریت کیفیت این است که قادربه اجرای عملیاتی متن استانداردهای مربوطه زبرای سازمان مطبوع خویش  نیستند. درواقع ترجمه جمله به جمله متن اصلی استاندارد ، درک عمیق و کاربردی بندهای استاندارد راسخت و دشوار کرده است.این موضوع تابدین حد حائز اهمیت هست دکه سازمانها جهت استقرار واقعی سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش بدنبال کارشناسان و یامشاورهایی متخصص هستند تابتوانندبا استقرار و بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت باعث رشد ، اعتلاء و افزایش بهره وری مجموعه خودگردند.

-مشاوره در خصوص پیاده سازی و اخذ انواع ایزو برحسب نیاز سازمانی

-اجرای دوره های آموزشی کاربردی استاندارد های کاربردی بین المللی(OSHA-ANSI-NFPA-EPA…..)

جهت ارائه  جزئیات بیشتر خدمات با مشاوران ما تماس بگیرید.