بهداشت حرفه ای

/بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای 2018-03-11T07:15:52+00:00

بهداشت حرفه‌ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار. بهداشت حرفه‌ای ترکیبی از علوم پزشکی ومهندسی می‌باشد.

از جمله خدمات شرکت ایمن ساحل در حوزه بهداشت حرفه ای:

-ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار(فیزیکی،شیمیایی،ارگونومیک،بیولوژیک)

-شناسایی خطرات مربوط به سلامت

-برگزاری دوره های آموشی مهارتی تخصصی بهداشت حرفه ای