ایمنی

/ایمنی
ایمنی 2018-03-11T08:48:55+00:00

در راستای اهداف شرکت این ساحل همرا با شرکای خود خدمات متعدد خود را در جهت رضایت مشتریان به شرح زیر انجام می دهد:

-انجام تست کلاه ایمنی، کفش ایمنی، کپسول های آتش نشانی، سیستم ارت، ماشین الات و چرثقیل ها