آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ایی

/آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ایی
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ایی 2018-03-11T06:08:52+00:00

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شرکت ایمن ساحل آسا با اخذ مجوز  اجرای دوره های آموزشی فنی و مهارتی از سازمان فنی و حرفه ای کشور در جهت مهارت آموزی مخاطبان جهت ورود به بازار کار با افزایش مهارت و صلاحیت آنها گامهای بزرگی را برداشته است.

آموزش های مهارتی به شرح زیر می باشد:

-تربیت افشر hse در دوره های مقدماتی و پیشرفته

-دوره ای اطفاء حریق مقدماتی و پیشرفته

-ارزیابی ریسک

-سیستم مدیریت hse-ms

-کمک های اولیه

جهت ثبت نام  می توانید در قسمت آموزش اقدام نمایید.