صفحه نخست 2020-02-15T10:15:17+00:00

دوره های آموزشی 

دوره های آموزشی جاری

  • دوره تربیت مدیر hse

  • دوره ایمنی عمومی اداره کار با اعطاگواهی معتبر ملی

  • دوره HSE مقدماتی و پیشرفته با گواهی فنی  حرفه ای

  • کنترل استرس و افزایش اعتماد بنفس

  • دوره تخصصی HSE نفت و گاز با گواهی معتبر بین المللی

  • دوره تخصصی HSE برای ورود به بازار کار با گواهی معتبر

  • کارگاه کاربردی ایزو 45001:2018

مزایای آموزش مجازی

پیدایش آموزش مجازی، موجب شده تا تصورات قبلي در زمينه نياز به امكانات فيزيكي بسيار [...]

اطلاعات ایمنی مواد(MSDS/SDS)

به طورکلی باید گفت مواد و انسان ذاتاً پدیدآورنده ی حوادث هستند؛ پس، احتمال بروز [...]

مدیریت بحران

فعالیت ها و حرکات سازمان یافته انسان همیشه با فرصت و زمان کافی و مطابق [...]

چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE(قسمت دوم)

5-آموزش سازمان باید روش های اجرایی تدوین نماید تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی و [...]